Pelastustoimi

SOTE tulee, ja pelastustoimi uhkaa jäädä taka-alalle. Riittävätkö rahat jatkossa siihen, että ambulanssi tulee, kun on hätä, tai saapuuko paloauto kolarin jälkeen auttamaan? Pelastuslaitoksen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava myös jatkossa ja Espoolle edullisen vpk-toiminnan jatkuvuuteen on panostettava.

Kiinteistöt

Espoolaisissa liikuntaseuroissa, joita on yli 300, suurin osa lapsista, nuorista ja aikuisista saa mielekästä tekemistä. Seuroissa ja yhdistyksissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä. Tätä toimintaa on syytä jatkossa edelleen kehittää ja tukea Espoossa mahdollisimman hyvin niin rahoituksen kuin innovaatioidenkin näkökulmasta.

Yllä olevien kahden, näissä vaaleissa vaikuttavan teeman lisäksi minua yleisesti kiinnostavat politiikassa seuraavat asiat: vieraskielisen kulttuurin yhdistäminen omaamme, työn ja perheen yhdistäminen, työaikalaki vastaamaan nykytilaa, työn järkevyys, kestävä talous ja ihmisistä välittäminen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita