SV

Samma på svenska

på väg till fullmäktige!

36-årig fastighetschef med yrkesstolthet och familj, avtalsbrandkårist, influencer inom räddningsbranschen och passionerad klocksamlare söker stadsbornas förtroende för att komma in i fullmäktige för att främja Esbobornas intressen.

Spjutspetsärenden för mig är utveckling av räddningsverket och tryggande av dess verksamhetsförutsättningar, utveckling av klubb- och föreningsverksamheten, underlättande av tillståndsdjungeln för företagare och företag samt en rationell ekonomi för staden och stadsborna. För mig är det allra viktigaste i samlingspartiets valprogram den rationella och samhälleligt viktiga målsättningen: "Innan man delar ut, måste man skapa något att dela ut." En sund ekonomi är det bästa redskapet för att öka välbefinnandet.

Räddningsväsendet
Social- och hälsovårdsreformen kommer och riskerar åsidosätta räddningsväsendet. Finns det i framtiden pengar att skicka en ambulans när nöden är framme, eller får man en brandbil till undsättning efter en kollision? Räddningsverkets finansiering och verksamhetsförutsättningar ska tryggas även i fortsättningen och det måste satsas på en fortlöpande FBK-verksamhet som är gynnsam för Esbo.

Klubb- och föreningsverksamhet
Det finns över 300 motionsklubbar i Esbo där största delen av barn, unga och vuxna hittar något trevligt att göra. En ofantlig mängd frivilligarbete görs i klubbarna och föreningarna. Den här verksamheten behöver vidareutvecklas och stödas i Esbo så bra som möjligt ur såväl ett finansierings- som innovationsperspektiv.

Företagare och företag
I Esbo skapar företagen attraktionskraft och bär i huvudsak ekonomin. I fortsättningen anser jag att det finns skäl att lite förenkla diverse tillståndspraxis och byråkrati så att pappersarbetet inte är ett hinder för en utökad företagsverksamhet. Dessutom bör vi identifiera de företag som behöver Esbos stöd på grund av koronapandemin. Inget livskraftigt företag ska behöva stupa på grund av det här viruset.

Stadsbornas ekonomi
En rationell ekonomi håller tjänsterna i rullning och möjliggör tillväxt och utveckling. Utöver stadens egen ekonomi spelar även Esbobornas egen ekonomi en viktig roll för att möjliggöra bland annat välbefinnande och livskvalitet. Esbo kan hjälpa Esboborna med deras ekonomi avsevärt bättre och mer effektivt än i dag.

Jag utmanar nu genast alla stadsbor till valurnorna och att ge sin röst för ett gemensamt åtagande.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita