Sote-uudistus Espoossa

21.05.2021

Hallituksen ajama sote-uudistus on nykyisellään Espoollekin hyvin haitallinen hallintohimmeli. Mainoskuvissa ja julkisuudessa mainitaan usein hoitajat ja terveydenhuolto, mutta täytyy muistaa tämän ulottuvan myös pelastustoimeen ja pelastuslaitoksiin. 100m€ leikkaukset Espoossa tarkoittavat karkeasti n. 5-7m€ leikkauksia Espoolaisten pelastustoimesta. Mittakaavaa antaa mm. se, että sopimuspalokunnat toimii Espoossa pyöreästi n. 60-80t€ kululla per vuosi. Tähän rahamäärään mahtuu siis todella paljon palotarkastajia, turvallisuuskouluttajia, palopäälliköitä, viestihuoltajia, pelastajia ja pelastuslaitoksen rahoittamia vapaaehtoisia. 

Jos ajatuksella haluaa pallotella enemmän voisi tämä tarkoittaa vaikkapa jonkin Espoolaisen asuinalueen riskiluokan laskemista tai palotarkastusten vähentämistä kiinteistöissä. Puhumattakaan päiväkotivierailuista tai turvallisuuskoulutuksista vanhustenpalveluihin. Näistä palveluista leikkaaminen ei vaan ole millään lailla järkevää eikä perusteltua.

Lyhyesti totean tässä vaiheessa vain, että ei hyvä ja tätä emme missään nimessä halua toteutettavan.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita